منطقه نمونه و روستای هدف گردشگری زو ارم:

روستای زو ارم در فاصله ۲۸ کیلومتری جنوب غرب شیروان در میان دره ای ژرف و طویل و سر سبز با مناظر دیدنی فراوان واقع است.زو ارم به معنای دره بهشت یکی از مناطق قدیمی و تاریخی منطقه شیروان است که سابقا «دوالدرم» نامیده می شد.زو ارم با داشتن هشتاد چشمه یکی از حوضه های آبریز منطقه شیروان است که رودخانه پر آب زو ارم از آن جا سرچشمه می گیرد.از آثار تاریخی این روستا می توان به تپه دست ریز ارک و قزلر قلعه اشاره کرد.زو ارم در گذشته خان نشین و مرکز حکمرانی بوده که از حکام و خوانینی آن می توان به الهیار خان، شاهرخ، مرتضی بیک و شاهپور خان اشاره کرد.

:Zoe eram Target Village & Special Tourism Zone

This village is 28 km far from South West of shirvan which located between the deep long lush valley with many spectacular landscapes.Zoeeram means the valley of paradise which is one of the oldest and historic areas of Shirvan.it was called Doldorm before.Zoeeram is one of the Watershed area of Shirvan city and full water river stems from it.From the historical monuments of this village, we can mention the hills of Dastreez Ark and Qezlar. Zoeeram was center of govermance in the past. Its rulers can be referred to Allahyarkhan, Shahrokh, Morteza Beyk and Shahpourkhan