واحد های اقامتی هتل مـجلل داریـوش

سوئیت VIP

اتاق VIP

اتاق رویال

اتاق اکونومی